Гранд Хотел Приморец - Бургас

Онлайн резервационна система

За информация: +359 56 8 12345 | info@hotelprimoretz.bg

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЩАНЕ С КАРТА ЧРЕЗ ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ

ПЛАЩАНЕ С КАРТА ЧРЕЗ ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ

Услугата „виртуален ПОС терминал” на Първа Инвестиционна Банка осигурява възможност за осъществяване на плащания с банкови карти през Интернет, с високо ниво на сигурност.

За тази цел е изградена връзка между системата на банката и уеб-сайтът на Гранд Хотел и Спа Приморец.

Изграденият интерфейс позволява на потребителят да формира своята поръчка в уеб-сайтът на търговеца, след което чрез криптиран канал да бъде прехвърлен към банковата система, за да въведе данните на своята карта и да извърши плащане.

Чрез тази логика на работа от търговецът не се изисква да съхранява и обработва чувствителна информация ( номера на карти, CVC код и др. ). Съгласно стандартите за сигурност при картовите плащания ( PCIDSS ), тези данни се обработват и съхраняват от банката.

След формиране на вашата резервация и избор на заплащане чрез банкова карта, вие ще бъдете пренасочени към банковата система и пред вас ще се покаже – формата с полета за въвеждане на картовите данни:

 

Чрез виртуалният ПОС терминал могат да се приемат плащания със следните типове карти:  Маестро, Виза и МастърКард – издадени от местни или чужди банки. Всяка банка, която издава карти от тези типове, има самостоятелна политика и изисквания, относно разплащанията през Интернет чрез съответните карти.

Поради това,преди да преминете към онлайн плащане с вашата карта е препоръчително да се свържете с банката, която е издала тази карта и да се уверите, че с нея могат да се осъществяват разплащания чрез Интернет ( e-commerce транзакции ) и при какви условия – това е възможно.

 

Попълване на полетата от формата за плащане:

1. поле „Име и фамилия” – в това поле, потребителят трябва да въведе имената на картодържателя, изписани върху банковата карта. Те трябва да бъдат въведени по същият начин, по който са изписани ( ембосирани ) върху банковата карта. Не се допуска, въвеждането на специфични символи, като:  !, $, %, &, * ‘” и други.

2. поле „Номер на карта” – в това поле, потребителят трябва да въведе целият номер, намиращ се на лицевата страна на банковата карта, без интервали между числата.

Пример:   номерът на картата е изписан върху пластиката по следният начин – 4218 7476 1234 5678 . В полето „Номер на карта” в сайта, този номер трябва да бъде въведен, така:      4218747612345678 .

3. поле „Дата на валидност” – в това поле, потребителят трябва да въведе – датата на валидност на съответната банкова карта. Тази стойност може да бъде изписана по различен начин върху различните банкови карти (  08 / 15  ;   05/ 2013 и др. ). Изисква се, стойностите в това поле да бъдат попълнени по следният начин:   месец във формат ММ /  година във формат ГГ.

Пример:  ако картата е валидна до месец Октомври 2016 година, в полето „Дата на валидност” трябва да бъдат въведени стойностите – 10/16 (месец/година).

4. поле CVC2 код” – втова поле трябва да бъде въведен трицифреният код за сигурност, който е изписан на гърбът на банковата карта, по начинът, показан в следващите примери.

Пример:

Важно допълнение – при плащане с карта Маестро, въвеждането на CVC2 код не е задължително и това поле може да остане празно. Одобрението на подобна транзакция от страна на банката – издател на картата, зависи от нейната индивидуална политика ( дали да изисква CVC2 код или не – при обработката на плащане, направено през Интернет чрез виртуален ПОС терминал ).

Това означава, че при плащане с карта Маестро, потребителят може да оставя празно – полето за CVC2 код, но дали тази транзакция ще бъде одобрена от банката, която е издала картата му – зависи от нейната, индивидуална политика по този въпрос.

Преди опит за подобно плащане с карта Маестро е препоръчително – картодържателят да се свърже със своята банка, за да се запознае с изискванията на тази банка, относно въвеждането на CVC2 код при онлайн плащане.

 

Пример за коректно, попълнена форма за плащане при следните картови данни:

Име върху картата:  Petar Petrov Petrov

Номер на карта:  4218747612345678

Дата на валидност:   11/2015

CVC2 код:  123

 

Технологии за допълнителна сигурност при плащане с карта чрез Интернет

Виртуалният ПОС терминал на Първа Инвестиционна Банка поддържа технологията за допълнителна сигурност при онлайн плащане с банкова карта – 3DCardSecurity ( 3DСигурност на карти )  . Технологията е внедрена чрез платежните схеми на Виза

( verified by visa ; http://www.visabg.com/bg/%D0%B7%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8/verified_by_visa_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BDo_%D0%BE%D1%82.aspx ) и МастърКард ( mastercard secure code ; http://www.mastercard.com/bg/personal/bg/cardholderservices/securecode/index.html).

По същество, тази технология увеличава сигурността при онлайн разплащанията в Интернет, като изисква – въвеждането на допълнителна парола, която е известна само на вас.

В случай, че банката, която е издала вашата карта, поддържа тази технология и картата ви е активирана за подобна проверка – след попълването на полетата от формата за плащане и натискане на бутонът „Плати” вие ще бъдете пренасочени към уеб-страница на вашата банка и пред вас ще се покаже – подобна форма, чрез която банката ви ще изиска от вас да въведете своята парола за 3DCardSecurity проверка на плащането:

След коректното въвеждане на вашата 3D парола, плащането ще завърши и вие ще бъдете пренасочени, обратно към уеб-страницата на търговеца.

В случай, че вашата карта не е активирана за подобна проверка, но вашата банка поддържа тази технология и изисква 3D проверка при плащане през Интернет чрез нейна карта -  след попълването на формата за плащане и натискането на бутона „Плати”, вие ще да бъдете пренасочени към страница на вашата банка, където пред вас ще се покаже подобен текст, уведомяващ ви, че за да можете да плащате онлайн със своята карта, трябва да активирате картата си за 3DCardSecurity проверка: